Broschüren Dutch

Concentratiesmeditatie nl Brochure Christina Garbe Cetovimutti
 
 
 
 
 
 
Samengesteld door Christina Garbe
Brochure, ca. 53 pagina's

 

‘De gewone geest is afgeleid en ongecontroleerd’.

Boeddhistische meditatie is een methode van geestelijke ontwikkeling, die ertoe dient de geest te kalmeren, te zuiveren, tot inzicht te brengen en het lijden definitief te overwinnen. Dit is een weg van bevrijding. Om bevrijding van lijden (d.w.z. van problemen en moeilijkheden van welke aard dan ook) te bereiken, is meditatie van elementair belang.

...

De Vier Elementen Brochure Christina Garbe Cetovimutti

 

 

 
 
Samengesteld door Christina Garbe
Brochure, ca. 26 pagina's
 

 

De elementen in de Leer van de Boeddha

Volgens het inzicht van de Boeddha, dat hij verkregen heeft door een direct ervaren gedurende de meditatie, bestaat ons leven uit lichaam en geest. Het lichaam bestaat, net zoals de levenloze materie om ons heen, uit de vier elementen, en wel het aarde-element, het water-element, het vuur-element en het lucht-element. Wat als aarde-element, enz. aangemerkt wordt, is in werkelijkheid niet aarde, water, enz. in de normale letterlijke betekenis. Het gaat bij deze begrippen om de principes van de materie, die binnen in ons lichaam dezelfde zijn als er buiten. Het herkennen hiervan door eigen ervaring, door directe beleving, is een belangrijke stap in de boeddhistische weg van inzicht. In het volgende worden enige toelichtingen voor deze oefening gegeven.

...
www.Cetovimutti-Theravada.org © 2018